Ładowanie

Konsultacje specjalistów Dentalux i diagnostyka RTG

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Zwracamy się z propozycją zawodowego wsparcia Was w codziennej praktyce lekarskiej poprzez zaoferowanie Państwa pacjentom konsultacji specjalistycznych lekarzy naszych lecznic.
Doskonale rozumiemy wszelkie Państwa wątpliwości, mogące pojawiać się na różnych etapach procesu leczenia. Nasi lekarze prowadzący mają tę możliwość, aby korzystać z konsultacji lub pomocy innego kolegi z zespołu, specjalisty w danej dziedzinie. Chcemy wiedzą i umiejętnościami naszych specjalistów podzielić się również z Państwem i pomóc podejmować kluczowe decyzje w zakresie leczenia.
W naszym zespole zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów lekarzy protetyków, periodontologów, pedodontów, chirurgów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych, specjalistów stomatologii zachowawczej i endodoncji, ortodontów, prowadzimy pierwotne i powtórne leczenie kanałowe z zastosowaniem mikroskopu, wykonujemy zabiegi w znieczuleniu ogólnym, prowadzimyleczenie implantologiczne, leczymy dolegliwości związane z nieprawidłowościami stawów skroniowo-żuchwowych (leczenie bruksizmu i deprogramacja Koissa).
Zatrudniamy nie tylko lekarzy specjalistów, ale także specjalistów, posiadających stopnie naukowe.
Taka kadra, wyposażona w nowoczesny sprzęt, może być dla Państwa nie konkurentem, ale wsparciem w przypadkach wyjątkowo trudnych, skomplikowanych lub wymagających leczenia interdyscyplinarnego.
W ramach współpracy:
1. Udostępnimy Państwa pacjentom naszą bazę diagnostyki rtg (od rvg, przez cyfrowe pantomografy aż do tomografii wolumetrycznej stożkowej - 3D). Zapewniamy dostęp do nowoczesnych aparatów: Planmeca Intra do wykonywania badań radiowizjograficznych oraz Hyperion X9 pantomografu cyfrowego z przystawką tomograficzną CBCT. Nad jakością wykonywanych badań oraz bezpieczeństwem pacjentów w tym zakresie czuwa Inspektor Ochrony Radiologicznej.
Opisy badań wykonuje lekarz specjalista w dziedzinie radiologii. Wyniki badań na płycie CD bez opisu wydawane są niezwłocznie, a z opisem maksymalnie po 3 dniach. Zdjęcia wykonujemy 6 dni w tygodniu w godzinach 8.00-20.30.
2. Podejmiemy się leczenia określonego na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, nie rozszerzając zakresu działań poza ściśle wskazane w skierowaniu.
3. Udzielimy konsultacji, odpowiadając lekarzowi kierującemu na zadane przez niego pytania.
4. Istnieje możliwość udzielenia konsultacji w obecności lekarza kierującego.
5. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy z Państwem i na wspólnie wypracowanych zasadach. Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer tel. +48 883 391 843 e-mail: kontakt@dentalux.pl.

Zachęcamy do współpracy!