Ładowanie

Terapia logopedyczna

 

Współpraca logopedy i lekarza stomatologa jest niezwykle istotna. Szczególnie ma ona znaczenie podczas leczenia ortodontycznego dzieci. Wiele wad w wieku rozwojowym powinno być leczonych przez zespół ortodonty i logopedy. Takie połączenie pozwala uzyskać optymalne rezultaty, a później je utrzymać.
Wady zgryzu mogą być powiązane z określonymi zaburzeniami funkcjonalnymi; najczęstsze z nich to:

  • oddychanie przez usta,
  • niewłaściwa pozycja języka,
  • niemowlęcy typ przełykania (z językiem pomiędzy wargami),
  • niedomykanie warg oraz nawyki.

Takim zaburzeniom często towarzyszy również wada wymowy. W takich sytuacjach leczeniu ortodontycznemu powinna towarzyszyć terapia logopedyczna. Należy pamiętać, że prawidłowa czynność mięśni narządu żucia wpływa na rozwój całego układu stomatognatycznego, tj. kości szczęki i żuchwy, stawu skroniowo-żuchwowego oraz mięśni twarzoczaszki.
Pomoc logopedy jest również istotna w przypadku  krótkiego wędzidełka podjęzykowego. W takich przypadkach odpowiednie ćwiczenia są potrzebne zarówno przed jak i po zabiegu podcięcia wędzidełka.
Aby więc zapewnić kompleksowe leczenie naszym Pacjentom, rozpoczęliśmy współpracę z logopedą.

Zapraszamy do korzystania z pomocy logopedy w placówce DENTALUX przy ul. Racławickiej 131.