Ładowanie

Diagnostyka RTG

Wiele stanów chorobowych w obrębie jamy ustnej nie jest widocznych gołym okiem. W lecznicach Dentalux zdjęcia rentgenowskie stanowią nieodzowny element diagnostyki stomatologicznej. Badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego dostarczają naszym lekarzom niezbędnych  informacji pozwalających postawić prawidłową diagnozę oraz wdrożyć właściwe leczenie.

W naszych pracowniach wykonujemy zdjęcia rtg metodą cyfrową. Wykorzystanie radiografii cyfrowej w diagnostyce stomatologicznej pozwala na wykonanie badania w bardzo krótkim czasie, bez zbędnego narażania pacjenta na wysokie dawki promieniowania jonizującego.

Podstawowym zdjęciem rtg wykorzystywanym w naszych lecznicach jest zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne). Jest to zdjęcie przeglądowe obrazujące stan uzębienia i struktur przyległych. Uwidacznia wszystkie zęby i tkanki je otaczające. Na takim zdjęciu możemy dostrzec obecność ubytków próchnicowych, zlokalizować zmiany patologiczne tworzące się w okolicy korzeni zębów, możemy sprawdzić, które zęby były w przeszłości leczone oraz jaki jest efekt tego leczenia. Za pomocą zdjęcia pantomograficznego lekarz dentysta może wykryć obecność zawiązków zębów stałych, ocenić stan wymiany zębów mlecznych, a także umiejscowienie zębów mądrości. Stany patologiczne – jak torbiele, zmiany nowotworowe, a także zanik kości mogą być diagnozowane na podstawie tego badania.

Do dalszej, bardziej szczegółowej diagnostyki wykorzystywane są zdjęcia radiowizjograficzne (rvg). Służą one do wizualizacji pojedynczych zębów wraz z tkankami przyzębia wierzchołkowego. Zdjęcia rvg główne zastosowanie znajdują w stomatologii zachowawczej oraz endodoncji. Diagnostyka rentgenowska jest skuteczną metodą wykrywania próchnicy - przy zastosowaniu metod radiologicznych możliwe jest wykrycie zmian, nawet tych o głębokości 0,5 mm, ponieważ proces próchnicowy związany jest z demineralizacją twardych tkanek zęba: szkliwa, zębiny i cementu korzeniowego. Miejsca o mniejszej gęstości substancji mineralnych są wyraźnie widoczne na zdjęciu rentgenowskim, natomiast stosując wyłącznie badanie kliniczne, bez rentgenodiagnostyki, można pominąć ponad połowę przypadków występowania ubytków próchnicowych!

Niedoskonałości dwuwymiarowych zdjęć pantomograficznych oraz radiowizjograficznych wyeliminowaliśmy poprzez wprowadzenie w lecznicach Dentalux diagnostyki z wykorzystaniem tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT), zwanej tomografią wolumetryczną.

Dla naszych pacjentów i lekarzy tomografia wolumetryczna (obrazowanie 3D) ma ogromną wartość diagnostyczną i dodatkowo ułatwia planowanie leczenia stomatologicznego. Niska dawka promieniowania (dużo niższa niż dawka promieniowania, na którą jesteśmy narażeni podczas lotu z Warszawy do Chicago), krótki czas badania to niewątpliwie zalety, które sprawiają, że coraz częściej kierujemy swoich pacjentów na wykonanie badania CBCT.