Ładowanie

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia szczękowo-twarzowa zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń w obrębie jamy ustnej i okolic przyległych.

W naszych lecznicach oferujemy pacjentom pełny zakres zabiegów chirurgicznych, takich jak:
* ekstrakcja zęba,
* usunięcie zęba zatrzymanego lub pozostawionych korzeni (zabiegi dłutowania),
* resekcja wierzchołka korzenia lub usunięcie części korzeni w zębie wielokorzeniowym (pozwala uratować ząb przed ekstrakcją poprzez usunięcie tylko tego fragmentu, który jest przyczyną przewlekłych, niegojących się stanów zapalnych tkanek okołowierzchołkowych),
* wyłuszczenie torbieli,
* plastyka wyrostka zębodołowego,
* korekcja tkanek miękkich (np. plastyka dziąseł, podcięcie wędzidełka wargi lub języka).

Pracujący w lecznicach Dentalux lekarze specjaliści chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej wykonują także zabiegi:
* sterowanej regeneracji kości i tkanek: GBR, GTR (zabiegi odtwarzające utraconą objętość tkanek),
* sinus lift, czyli zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej.

Powyższe zabiegi mają na celu m.in. poprawę stanu tkanek przed zabiegami implantacji. To doskonałe rozwiązanie dla pacjentów, u których stwierdzony zanik kości czy warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie, bez specjalnego przygotowania, zabiegu implantacji. W sytuacjach tych zastosowanie znajdują materiały kościozastępcze renomowanych światowych firm (m.in. Geistlich, Botiss Biomaterials). Bezpieczeństwo pacjenta, łatwość ich użycia i przewidywalność rezultatów są dla nas priorytetem.

Naszych pacjentów otaczamy troskliwą opieką i współdziałając z lekarzami innych specjalności stomatologicznych leczymy interdyscyplinarnie. Procedury z zakresu chirurgii stomatologicznej przeprowadzane mogą być jako leczenie wspomagające w innych dziedzinach stomatologii, np.:
* w endodoncji (zabieg resekcji wierzchołka korzenia, radektomii),
* w ortodoncji (odsłonięcie zęba zatrzymanego i wprowadzanie go do łuku zębowego, zabiegi kortykotomii),
* w protetyce (wydłużenie korony klinicznej zęba),
* w stomatologii dziecięcej (zaopatrzenie zębów po urazie, zabieg replantacji zęba).
Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, a w uzasadnionych przypadkach także w znieczuleniu ogólnym.