Ładowanie

Monika Dąbrowska

dr n. med. Monika Dąbrowska

  • ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie – Wydział Stomatologii, gdzie następnie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (obrona pracy z wyróżnieniem)
  • posiada specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej
  • jest konsultantem ds. protetyki Dentalux
  • głównym obszarem jej działalności jest protetyka stomatologiczna, zarówno tradycyjna, jak i na implantach
  • posiada bogate doświadczenie zawodowe w interdyscyplinarnym leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia, opartym na nowoczesnej diagnostyce i najnowszej wiedzy medycznej potwierdzonej badaniami naukowymi
  • pełniła funkcje dyrektora ds. medycznych, a następnie dyrektora generalnego Dentalux
  • autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu protetyki i dysfunkcji narządu żucia, a także publikacji naukowych i popularnonaukowych
aaa