Ładowanie

Janusz Skrzypczyński

lek. stom. Janusz Skrzypczyński

Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Posiada tytuł Expert in Oral Implantology DGOI oraz Diplomate in Oral Implantology ICOI. Ukończył studia na Uniwersytecie im. J. W Goethe we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology (MOI). Uczestnik wielu kongresów naukowych krajowych i zagranicznych oraz licznych szkoleń z zakresu implantologii i chirurgii.