Ładowanie

Beata Dobieżyńska

dr n. med. Beata Dobieżyńska

  • ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie, Wydział Lekarski – Oddział Stomatologiczny, gdzie następnie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych
  • posiada specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
  • specjalizuje się w przebudowach kostnych, leczeniu zapaleń kości oraz onkologicznej chirurgii stomatologicznej
  • jest pracownikiem naukowym Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • kierownik Poradni Periodontologicznej i zastępca kierownika Poradni Chirurgii Stomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie
  • obecnie jest w trakcie Curriculum Periodontologicznego Prof. Dr. M. Heurzeler’a
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa