Ładowanie

Bartłomiej Szczodry

lek. dent. Bartłomiej Szczodry

  • ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii
  • posiada specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
  • obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  • od kilku lat związany z Kliniką Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • autor nagrodzonych i wyróżnionych prac naukowych
  • główne zainteresowania zawodowe to implantoprotetyka, chirurgia ortognatyczna, chirurgia rekonstrukcyjna, onkologia
  • wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej
  • posługuje się językiem angielskim