Ładowanie

Oferty pracy dla stomatologów ogólnych i specjalistów

Jesteśmy firmą z ugruntowaną pozycją na rynku medycznym i ponad 25-letnią tradycją. Priorytetem jest dla nas dobro pacjenta oraz interdyscyplinarne podejście do leczenia, dlatego wyróżnia nas indywidualne podejście, świadczenia na najwyższym poziomie i użycie najlepszych dostępnych technologii. Opiekujemy się naszymi pacjentami kompleksowo, 365 dni w roku. Jesteśmy dumni z naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W związku ze stale powiększającą się bazą pacjentów i dynamicznym rozwojem poszukujemy lekarzy z pasją, którzy chcą budować z nami wspólną przyszłość!

Oferta pracy dla stomatologów ogólnych

Oferujemy:
* stały dopływ pacjentów i pełne grafiki,
* dogodne godziny pracy, również możliwość pracy w weekendy i/albo w nocy,
* rozwój zawodowy w stabilnej firmie z wieloletnim doświadczeniem na rynku medycznym,
* atrakcyjne warunki zatrudnienia,
* pracę w zgranych interdyscyplinarnych zespołach,
* przyjazną atmosferę pracy,
* wsparcie merytoryczne ekspertów medycznych,
* asystę dyplomowanych higienistek i pielęgniarek,
* ochronę prawną,
* specjalistyczny sprzęt i materiały renomowanych producentów,
* pracownie radiologiczne z tomografią komputerową 3D obsługiwane przez wykwalifikowany personel,
* profesjonalną organizację pracy (obsługa recepcyjna i administracyjna),
* pracę na 4 ręce z przeszkoloną asystą,
* atrakcyjne lokalizacje z łatwym dojazdem.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
* planowanie diagnostyki, oraz prowadzenie leczenia pacjentów, we współpracy ze specjalistami,
* zachowywanie wysokich standardów medycznych obowiązujących w naszych placówkach.

Oczekiwania wobec kandydatów: 
* stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności,
* prawo wykonywania zawodu,
* 3-letnie doświadczenie w pracy z pacjentem, 
* wysokie kompetencje interpersonalne, standardy etyczne oraz kultura osobista,
* doskonała współpraca z zespołem lekarzy specjalistów.

Mile widziane: 
* dyspozycyjność również w weekendy,
* dobra znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych.

Osoba aplikująca na w/w stanowisko pracy powinna zawrzeć w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Aplikacje prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@dentalux.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy dla specjalistów ortodontów

Oferujemy:
* stały dopływ pacjentów i pełne grafiki,
* dogodne godziny pracy, również możliwość pracy w weekendy,
* rozwój zawodowy w stabilnej  firmie z wieloletnim doświadczeniem na rynku medycznym,
* atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
* pracę w zgranych interdyscyplinarnych zespołach,
* przyjazną atmosferę pracy,
* wsparcie merytoryczne ekspertów różnych dziedzin stomatologii,
* asystę dyplomowanych higienistek, asystentek i pielęgniarek, również w systemie pracy na 4-ręce,
* ochronę prawną,
* specjalistyczny sprzęt i materiały renomowanych producentów,
* posiadamy własne pracownie rentgenodiagnostyki, umożliwiające wykonywanie na miejscu zdjęć CBCT, OPG i cefalometrycznych,
* współpracę z najlepszymi laboratoriami,
* profesjonalną organizację pracy (obsługa recepcyjna i administracyjna, pracownie RTG/CBCT),
* dogodny dojazd do miejsca pracy.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
* diagnostykę, planowanie oraz ortodontyczne leczenie pacjentów, 
* przestrzeganie wysokich standardów medycznych obowiązujących w naszych placówkach.

Oczekiwania wobec kandydatów:  
* stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności,
* prawo wykonywania zawodu,
* 3-letnie doświadczenie w pracy lekarza ortodonty, 
* wysokie kompetencje interpersonalne, standardy etyczne oraz kultura osobista,
* doskonała współpraca z zespołem lekarzy specjalistów.

Mile widziane: 
* formalna specjalizacja w zakresie ortodoncji,
* tytuł naukowy,
* dobra znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych.

Osoba aplikująca na w/w stanowisko pracy powinna zawrzeć w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Aplikacje prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@dentalux.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy dla specjalistów endodontów

Oferujemy:
* stały dopływ pacjentów i pełne grafiki,
* dogodne godziny pracy, również możliwość pracy w weekendy,
* rozwój zawodowy w stabilnej firmie z wieloletnim doświadczeniem na rynku medycznym,
* atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
* pracę w zgranych interdyscyplinarnych zespołach,
* przyjazną atmosferę pracy,
* wsparcie merytoryczne ekspertów medycznych,
* asystę dyplomowanych higienistek, asystentek i pielęgniarek, również w systemie pracy na 4-ręce,
* ochronę prawną,
* specjalistyczny sprzęt i materiały renomowanych producentów,
* posiadamy własne pracownie rentgenodiagnostyki,
* posiadamy tomograf umożliwiający wykonywanie na miejscu zdjęć CBCT,
* leczenie endodontyczne prowadzimy z wykorzystaniem mikroskopów zabiegowych, systemów ciekłej gutaperki i narzędzi rotacyjnych,
* profesjonalną organizację pracy (obsługa recepcyjna i administracyjna, pracownie RTG/CBCT),
* dogodny dojazd do miejsca pracy.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
* diagnostykę oraz prowadzenie leczenia pacjentów w zakresie endodoncji,
* zachowywanie wysokich standardów medycznych obowiązujących w naszych placówkach.

Oczekiwania wobec kandydatów:  
* stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności,
* prawo wykonywania zawodu,
* 3-letnie doświadczenie w pracy lekarza endodonty, 
* wysokie kompetencje interpersonalne, standardy etyczne oraz kultura osobista,
* doskonała współpraca z zespołem lekarzy specjalistów.

Mile widziane: 
* formalna specjalizacja w zakresie stomatologii zachowawczej i endodoncji,
* tytuł naukowy,
* dobra znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych.

Osoba aplikująca na w/w stanowisko pracy powinna zawrzeć w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Aplikacje prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@dentalux.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy dla specjalistów protetyków

Oferujemy:
* stały dopływ pacjentów i pełne grafiki,
* dogodne godziny pracy, również możliwość pracy w weekendy,
* rozwój zawodowy w stabilnej firmie z wieloletnim doświadczeniem na rynku medycznym,
* atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
* pracę w zgranych interdyscyplinarnych zespołach,
* przyjazną atmosferę pracy,
* wsparcie merytoryczne ekspertów medycznych,
* asystę dyplomowanych higienistek, asystentek i pielęgniarek, również w systemie pracy na 4-ręce,
* ochronę prawną,
* specjalistyczny sprzęt i materiały renomowanych producentów,
* tomograf umożliwiający wykonywanie na miejscu zdjęć CBCT,
* leczenie implantoprotetyczne prowadzimy z wykorzystaniem systemu planowania i nawigacji komputerowej,
* pracujemy z wykorzystaniem łuków twarzowych i artykulatorów,
* współpracę z najlepszymi laboratoriami protetycznymi,
* profesjonalną organizację pracy (obsługa recepcyjna i administracyjna, pracownie RTG/CBCT),
* dogodny dojazd do miejsca pracy.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
* diagnostykę, planowanie, oraz prowadzenie leczenia pacjentów, we współpracy z innymi specjalistami w tym chirurgami implantologami,
* zachowywanie wysokich standardów medycznych obowiązujących w naszych placówkach.

Oczekiwania wobec kandydatów: 
* stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności,
* prawo wykonywania zawodu,
* 3-letnie doświadczenie w pracy lekarza protetyka, 
* wysokie kompetencje interpersonalne, standardy etyczne oraz kultura osobista,
* doskonała współpraca z zespołem lekarzy specjalistów.

Mile widziane: 
* formalna specjalizacja w zakresie protetyki stomatologicznej,
* tytuł naukowy,
* dobra znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych.

Osoba aplikująca na w/w stanowisko pracy powinna zawrzeć w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Aplikacje prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@dentalux.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.