Ładowanie

Wydawanie dokumentacji medycznej

DENTALUX nie pobiera opłaty za wydawanie kopii dokumentacji medycznej.

Wydanie kopii wspomnianej dokumentacji następuje niezwłocznie od złożenia wniosku (druk wniosku dostępny w recepcji lub do pobrania poniżej).
Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej dołączony zostaje do dokumentacji medycznej Pacjenta.
Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
Kopie dokumentacji medycznej wydawane są Pacjentom przez pracownika recepcji.

DENTALUX pobiera opłatę w wysokości:

  • 60 zł (w tym 23% VAT) - za kopię modeli diagnostycznych, ortodontycznych lub protetycznych.

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 52 poz. 417)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania