Ładowanie

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta pacjenta w lecznicy jest kluczowa z punktu widzenia całego procesu leczenia, dlatego przywiązujemy do niej szczególnie dużą wagę. To właśnie podczas niej lekarz zapoznaje się z ogólnym stanem zdrowia pacjenta i omawia jego problemy, informując o dostępnych metodach leczenia.
Przeprowadzone podczas wizyty badanie jamy ustnej pacjenta, uzupełniane jest niejednokrotnie wykonaniem przeglądowego zdjęcia rtg (pantomogramu), które jest niezbędne do postawienia właściwej i pełnej diagnozy, a nierzadko, niestety, jest źródłem informacji o istniejących schorzeniach, o których pacjent dotychczas nie wiedział.
W trakcie pierwszej wizyty lekarz ustala wstępny plan leczenia adekwatny do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
Poziom umiejętności i kwalifikacje naszych lekarzy pozwala nam podejmować się leczenia najbardziej skomplikowanych schorzeń i dolegliwości. Gdy zaistnieje taka potrzeba, plan leczenia może być opracowany w oparciu o opinię konsylium kilku specjalistów z jednej, bądź różnych dziedzin stomatologii.
Pacjent, zgłaszający się po raz pierwszy do naszych lecznic na umówioną wizytę, otrzymuje do wypełnienia wywiad medyczny, dotyczący stanu jego zdrowia. Po wypełnieniu i podpisaniu stanowi on element indywidualnej dokumentacji medycznej.
Naczelnym przesłaniem, w udzielaniu pomocy naszym pacjentom, jest ich bezpieczeństwo, dlatego każdy nowy pacjent musi udzielić dokładnych informacji dotyczących jego ogólnego stanu zdrowia, co pozwoli lekarzowi w doborze odpowiednich dla pacjenta leków i metod postępowania. Nasza polityka ochrony danych gwarantuje Państwu zachowanie poufności wszelkich przekazanych nam informacji – są one objęte tajemnicą lekarską.
Biorąc pod uwagę, iż wypełnienie niezbędnych dokumentów zajmuje kilka minut, zachęcamy wszystkich nowych pacjentów, aby zgłosili się do naszej recepcji około dziesięciu minut przed umówioną wizytą. Pozwoli to, zarówno Państwu, jak i lekarzowi, na spokojne przygotowanie się do niej.
Jeśli preferują Państwo wypełnienie formularza samodzielnie, przed przybyciem do lecznicy, zapraszamy do pobrania go w formacie .pdf (poniżej), wydrukowanie i zgłoszenie się z wypełnionym dokumentem bezpośrednio na umówioną wizytą. Prosimy również o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającym Państwa tożsamość.