Ładowanie

Perio-ortodoncja - relacja

W sobotę, 9 kwietnia 2011 r., w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się pierwsza Konferencja z cyklu interdyscyplinarnych spotkań organizowanych przez AKADEMIĘ WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII Dentalux. W Konferencji uczestniczyła imponująca liczba prawie dwustu stomatologów z całej Polski.
Konferencja odbyła się pod Patronatem Magazynu Stomatologicznego oraz DENTOnet.pl, Dentowizja.pl i e-Dentico.
Gośćmi honorowymi Konferencji byli prof. dr hab. Joanna Wysokińska – Miszczuk, prof. dr hab. Janusz Kleinrok – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, dr n. med. Maria Kleinrok, dr n. med. Tomasz Kercz, dr n. med. Włodzimierz Zabojszcz (Zhermapol). Moderatorem Konferencji, znakomicie wczuwającym się w tę rolę, był prof. dr hab. Tomasz Konopka.
Konferencja wyróżniała się ogromnym zaangażowaniem zarówno Wykładowców jak i Uczestników. Ożywiona dyskusja toczyła się w trakcie i po zakończeniu każdego wykładu ale też nieustannie w czasie przerw, w kuluarach. Podczas całej Konferencji obecni byli wszyscy Wykładowcy, dzięki czemu Uczestnicy mieli możliwość konsultowania na bieżąco swoich wątpliwości z autorytetami. Tematyka wykładów tworzyła spójną całość, wzajemnie się uzupełniając, a ich poziom został bardzo pozytywnie oceniony przez słuchaczy. Chwalono też sprawną organizację Konferencji.
Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Czelej - Wydawcy Magazynu Stomatologicznego wśród Uczestników Konferencji rozlosowane zostało kilka egzemplarzy monografii Małgorzaty i Jana Pietruskich: Periodontologiczno – Implantologiczna Chirurgia Plastyczna. Organizatorzy zaś ufundowali pięć zaproszeń do bezpłatnego udziału w kolejnej Konferencji: PERIO-ORTODONCJA.
Konferencji towarzyszyła wystawa stomatologiczna. Stoiska mieli Patroni: DENTOnet i e-Dentico oraz Wydawnictwo Czelej - Wydawca Magazynu Stomatologicznego a także firmy Marrodent, Medilab, Orimed, Polent, Stomed, Zhermapol. Filmową relację z Konferencji zarejestrowała Dentowizja.pl.
Wykład inauguracyjny poprowadził prof. dr hab. Tomasz Konopka. Profesor omówił zagadnienia diagnostyki periodontologicznej, przygotowania pacjenta periodontologicznego do leczenia protetycznego, a także wpływu czynnika urazowego na przyzębie – symptomatologii i leczenia.
W drugim wykładzie - dr hab. Elżbiety Dembowskiej uczestnicy zostali wprowadzeni w zagadnienia diagnostyki i możliwości leczenia wtórnego urazu zgryzowego poprzez stosowanie metod ortodontyczno – chirurgicznych czy też protetycznych oraz w tematykę koronoplastyki – selektywnego szlifowania powierzchni zębowych, która wzbudziła największe zainteresowanie słuchaczy.
Po wyśmienitym lunchu w restauracji Hotelu Marriott odbyła się druga odsłona Konferencji, w wykonaniu zgranego tandemu stomatologicznego – dr hab. Małgorzaty Pietruskiej oraz dr n. med. Jana Pietruskiego.
Pierwszy poprowadził wykład dr n. med. Jan Pietruski. W swojej prezentacji zawarł wiele zdjęć i opisów pacjentów perioprotetycznych, które pokazywały rezultaty interdyscyplinarnej współpracy - periodontologii, chirurgii, implantologii i protetyki.
Kolejną wciągającą prezentacją był wykład dr hab. Małgorzaty Pietruskiej, obrazujący etapy przygotowania pacjenta do leczenia implantoprotetycznego oraz omawiający najczęstsze błędy w planowaniu takiego leczenia.
Zapraszając najlepszych specjalistów z danych dziedzin AKADEMIA WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII Dentalux wysoko postawiła poprzeczkę. Takie właśnie szkolenia, na najwyższym merytorycznym i organizacyjnym poziomie stają się wyróżnikiem AKADEMII Dentalux.
Już teraz zapraszamy na kolejne Konferencje: PERIO-ORTODONCJA jesienią tego roku, a w kwietniu 2012 roku Konferencja PERIODONTOLOGIA-IMPLANTOLOGIA-PROTETYKA.