Ładowanie

Wspólnie pomóżmy Asi

Asia jest pod opieką fundacji Avalon, od 15 lat walczy z nieuleczalną chorobą - dystrofią twarzowo-łopatkowo ramieniową FSHD – zanikiem mięśni.

W Warszawie jest jedyną osobą, która cierpi na tę chorobę!

Rozwój medycyny daje Asi możliwość skutecznego leczenia - przeszczep komórek macierzystych. Koszt całej terapii to maks. 200 000 zł.

Dla ASI jest to JEDYNA obecnie szansa, aby mogła dalej cieszyć się życiem! Apelujemy, nie bądźcie obojętni - POMÓŻCIE !!!!

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Monika Dąbrowska

Monika Dąbrowska

dr n. med. Monika Dąbrowska

  • ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie – Wydział Stomatologii, gdzie następnie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (obrona pracy z wyróżnieniem)
  • posiada specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej
  • jest konsultantem ds. protetyki Dentalux
  • głównym obszarem jej działalności jest protetyka stomatologiczna, zarówno tradycyjna, jak i na implantach
  • posiada bogate doświadczenie zawodowe w interdyscyplinarnym leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia, opartym na nowoczesnej diagnostyce i najnowszej wiedzy medycznej potwierdzonej badaniami naukowymi
  • pełniła funkcje dyrektora ds. medycznych, a następnie dyrektora generalnego Dentalux
  • autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu protetyki i dysfunkcji narządu żucia, a także publikacji naukowych i popularnonaukowych
aaa