Ładowanie

Beata Dobieżyńska

Beata Dobieżyńska

dr n. med. Beata Dobieżyńska

  • ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie, Wydział Lekarski – Oddział Stomatologiczny, gdzie następnie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych
  • posiada specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
  • specjalizuje się w przebudowach kostnych, leczeniu zapaleń kości oraz onkologicznej chirurgii stomatologicznej
  • jest pracownikiem naukowym Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • kierownik Poradni Periodontologicznej i zastępca kierownika Poradni Chirurgii Stomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie
  • obecnie w trakcie Curriculum Periodontologicznego Prof. Dr. M. Heurzeler’a
aaa
aaa
aaa
aaa