Ładowanie

Wydawanie dokumentacji medycznej

Wydawanie dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 9 czerwca 2011 roku Lecznice Stomatologiczne Dentalux pobierają opłatę za wydawanie kopii dokumentacji medycznej.
Opłaty pobierane są za drukowanie na życzenie Pacjenta pełnej dokumentacji medycznej i/lub wydawania kopii zdjęć RTG/RVG na płytach CD.
Kopie dokumentacji medycznej wydawane są Pacjentom przez pracownika recepcji.

Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w terminie do 14 dni od złożenia osobiście w recepcji pisemnego wniosku (druk wniosku dostępny w recepcji lub do pobrania poniżej).
Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej dołączony zostaje do dokumentacji medycznej Pacjenta.
Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
Dentalux pobiera opłatę w wysokości:
* 0,30 zł (w tym 23% Vat) - za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej,
* 1,69 zł (w tym 23% Vat) - za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 52 poz. 417)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)